Hệ thống điện áp thấp

Về
WindSun Science & Technology Co., Ltd. (FGI) là một doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia liên kết với Tập đoàn Năng lượng Sơn Đông, chuyên về công nghệ điều khiển tiết kiệm năng lượng điện tử công suất, và tích hợp R &D, sản xuất, bán hàng và dịch vụ vào một tổng thể. Vào ngày 13 tháng 4 năm 2021, FGI đã công khai trên Hội đồng Đổi mới Khoa học và Công nghệ. Mã chứng khoán: 688663.
 
Liên hệ với chúng tôi
Đường Jincheng, Khu phát triển kinh tế, Văn Xương, Sơn Đông

Hệ thống điện áp thấp

Power Conversion System(PCS)-Booster integrated Equipment

Hệ thống chuyển đổi năng lượng (PCS)-Thiết bị tích hợp tăng cường

power conversion system (PCS) Product Features: Three level topology, with maximum efficiency of 99% Intelligent air
Power conversion system (PCS) – isolated low-voltage

Hệ thống chuyển đổi công suất (PCS) - điện áp thấp cách ly

power conversion system (PCS) Product features: Synergistic witch wind power, photovoltaic, diesel engine and energy s
Power conversion system (PCS) – Non-isolated three phase

Hệ thống chuyển đổi năng lượng (PCS) - Ba pha không bị cô lập

Power conversion system three phase Non-isolated Product features: Fast islanding detection technology H/LVR
Power conversion system (PCS)- 1500V three phase

Hệ thống chuyển đổi công suất (PCS) - 1500V ba pha

power conversion system 1500V three phase Product Features: Three level ANPC topology, with the highest efficiency o